Designco ProdActive

Designco ProdActive

DC-PRODACTIV

Λεπτομέρειες

Σχεδιασμός UX, σχεδιασμός UI & ανάπτυξη (development) πλήρους πλατφόρμας εσωτερικών διεργασιών, όπως:

 • διαχείρισης προσωπικού,

 • διαχείρισης προμηθευτών,

 • διαχείρισης πελατών,

 • αυτοματοποίησης διαδικασιών, κλπ.


Μοναδικές δυνατότητες:

 • Προσαρμοσμένη (custom) UX-centric σχεδίαση

 • Σχεδίαση για Desktop - Σχεδίαση Responsive για εύκολη χρήση σε mobile / tablet συσκευές

 • Πρόσβαση με internet browser από οποιαδήποτε συσκευή Android / iOS / Windows / Linux / MacOS

 • Παραμετροποίηση Ειδοποιήσεων σε επίπεδο οργανισμού

 • Παραμετροποίηση Ειδοποιήσεων σε επίπεδο χρήστη

 • Παραμετροποίηση Αυτοματισμών σε επίπεδο οργανισμού

 • Παραμετροποίηση Αυτοματισμών σε επίπεδο χρήστη

 • Απεριόριστοι χρήστες

 • Πολλαπλά επίπεδα χρηστών / Δικαιώματα

 • Cloud Περιβάλλον

 • Υποστήριξη πολυμέσων (βίντεο, ήχος, φωτογραφία)

 • Zero-loading φόρτωση

 • Διασύνδεση με εξωτερικούς αισθητήρες (για καταμέτρηση πλήθους, εισαγωγή/εξαγωγή κλπ) – οι αισθητήρες δεν παρέχονται από την Designco και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αισθητήρες επιλογής σας

 • Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας και ενημέρωσης

 • Πλήθος αναφορών - πλήρως παραμετροποίησιμες

 • Πλήρως επεκτάσιμη πλατφόρμα

€ 20.000

Let's chat