Calendly Intergration

Calendly Intergration

DC-INTGRCLND

Λεπτομέρειες

Διασύνδεση με Calendly.

  • Επιτρέπει στον επισκέπτη του website να προγραμματίζει συνάντηση/ραντεβού αυτόματα με βάση την ήδη ορισμένη διαθεσιμότητα.

  • Παρέχεται διασύνδεση και με 3rd party calendars (πχ. Google Calendar).

  • Απαιτείται τυχόν υπάρχον λογαριασμός Calendly. Αν δεν υπάρχει ήδη, στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τυχόν εργασίες δημιουργίας του λογαριασμού εκ μέρους του πελάτη.


€ 1.000

Let's chat